Рада адвокатів Рівненської області. Офіційний сайт РАДА

Склад Ради

Турянська Людмила Іванівна  член Ради адвокатів Рівненської області
Блащук Тетяна Володимирівна  член Ради адвокатів Рівненської області
Народилася 01.06.1976 року у місті Рівне. Отримала вищу юридичну освіту за кваліфікаційним рівнем «магістр» в Київському національному університет імені Тараса Шевченка. Першим місцем роботи є юридичний відділ Ліцензійної палати України, м. Київ.  З 1998 року доцент кафедр цивільно-правових дисциплін Національного університету “Острозька академія”. Науковий ступінь кандидата юридичних наук за спеціальністю цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право, здобутий в  Київському національному університеті імені Тараса Шевченка у 2003 році.  Має вчене звання доцента кафедри цивільно-правових дисциплін, з  квітня 2006 р. Сфера наукових інтересів: приватно-правові відносини, зокрема   договір, суб‘єкти договірних відносин, якість у договорі. Опубліковано близько 30 наукових праць, в тому числі в іноземних виданнях. З 2004...
Гнатущенко Володимир Іванович заступник голови Ради
Мосійчук Андрій Вікторович член Ради адвокатів Рівненської області
Мосійчук Андрій Вікторович народився 12.12.1979 року в м. Рівне в сім’ї службовців. Закінчив Львівський національний університет імені Івана Франко. Адвокатською практикою займається з 15.02.2007 року (свідоцтво на право зайняття адвокатською діяльністю №543 видане на підставі рішення Рівненської обласної КДКА №32 від 15.02.2007 року). Спеціалізація кримінальне право: злочини проти життя та здоров’я особи, злочини проти власності, злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту, злочини у сфері обігу наркотичних засобів та інші злочини проти здоров’я населення і злочини проти правосуддя. Здійснює захист інтересів Клієнтів на досудовому слідстві та в судах загальної юрисдикції. Має ряд виправдувальних вироків по справах захисту інтересів Клієнтів. Нагороджений почесною грамотою і відзнаками органів адвокатського самоврядування та церковними нагородами: Патріаршою Благословенною...
  • 1
  • 2