Рада адвокатів Рівненської області. Офіційний сайт РАДА

Оплата внесків

Адвокати, які отримали свідоцтво про право  на заняття адвокатською діяльністю в КДКА та Раді адвокатів  Рівненської  області та в інших областях і які включені до ЄРАУ  сплачують щорічний внесок на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування на рахунок Ради адвокатів Рівненської області.

Рішенням РАУ № 291 “Питання сплати щорічного внеску на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування у 2017 році”   визначено, що у 2017 році щорічний внесок на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування встановлюється у розмірі однієї мінімальної зарплати, встановленої на 31 грудня 2016 року. 1600 гривень адвокати можуть внести до 31 січня 2017 року. Сума перераховується двома платежами: 70% внеску на поточний рахунок відповідної ради адвокатів регіону; 30% внеску на поточний рахунок Національної асоціації адвокатів України.

Відповідно за 2017 рік адвокати мають сплатити 1600,00 грн. у наступній пропорції:

70%  (1120,00 грн.) .) на рахунок Ради адвокатів Рівненської  області відповідно до вказаних нижче реквізитів:


Отримувач: Рада адвокатів Рівненської області

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  38756487

Назва фінансової установи АТ « Укрексімбанк», філія в м. Рівне

МФО 322313

Рахунок №  26003000014119 

Сума: 1120,00 грн.

Призначення платежу: Щорічний внесок адвоката ( П.І.Б.) на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування  за 2017 рік


30% (480,00 грн) на рахунок Національної асоціації адвокатів України відповідно до вказаних нижче реквізитів:

Отримувач: Національна асоціація адвокатів України

Код ЄДРПОУ 38488439

розрахунковий рахунок: №  26009210281016

Назва фінансової установи : АТ "ПроКредит Банк

МФО 320984
Валюта рахунку – 480,00 грн
Призначення платежу: 30% щорічного внеску адвоката (П.І.Б) на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування за 2017 р.

 

Стосовно сплати внесків за минулі роки, то їх порядок та умови сплати залишилися незмінними.
За 14 днів грудня 2012 року та 2013 р.  сплачується 1187.38 грн.

За 2014 рік сплачується 1218.00 грн.

За 2015 рік - 1218 грн (мінімальна заробітна плата станом на 01.01.2015 року).

За 2016 рік - 1378,00 грн (мінімальна заробітна плата станом на 01.01.2016 року).
Перерахування коштів за 2012 , 2013  та 2014 роки здійснюється на рахунок Ради адвокатів Рівненської  області у 100% розмірі.


Згідно ПОЛОЖЕННЯ про щорічні внески адвокатів на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування встановлена наступна відповідальність за несплату внесків:
2.16. Порушення адвокатом порядку та строків сплати щорічних адвокатських внесків вважається невиконанням рішення органу адвокатського самоврядування та відповідно вважається дисциплінарним проступком.
2.18. У випадку порушення адвокатом порядку сплати щорічних внесків, а також/чи прострочення встановлених цим Положенням строків їх сплати понад три місяці, до нього за поданням Ради адвокатів України або ради адвокатів регіону застосовується дисциплінарне стягнення у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю на строк від одного місяця до одного року.
2.19. Для цiлей, передбачених Роздiлом VI «Дисциплiнарна вiдповiдальнiсть адвоката» Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», належним надсиланням, повідомленням адвоката про порушення дисциплiнарної справи з пiдстав порушення порядку сплати (несплати, сплати не у повному розмiрi, прострочення сплати) щорiчного внеску на забезпечення реалiзацiї адвокатського самоврядування, про її розгляд та про прийняття рiшення щодо порушеної дисциплiнарної справи є також надсилання такої інформації адвокату на зазначену в ЄРАУ електронну пошту чи розміщення вiдповiдної iнформацiї на офiцiйному веб-сайтi Нацiональної асоціації адвокатiв України.
2.20 Якщо після закінчення строку дисциплінарного стягнення у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю, адвокатом протягом одного року буде вчинено повторно порушення строків та/чи порядку сплати щорічних внесків, до такого адвоката може бути застосовано дисциплінарне стягнення у вигляді позбавлення права на заняття адвокатською діяльністю з наступним виключенням з Єдиного реєстру адвокатів України.
2.21. Притягнення адвоката до дисциплiнарної вiдповiдальностi за порушення порядку та строкiв сплати щорiчного внеску на забезпечення реалiзацiї адвокатського самоврядування не звiльняє його вiд сплати такого внеску.
2.22. Наслiдком несплати адвокатом у встановлений строк щорiчного внеску на забезпечення реалiзацiї адвокатського самоврядування — джерела фiнансування ведения Єдиного реєстру адвокатiв України, є перехiд вiдомостей про нього в стан неактивних та невидимих для користувачiв офiцiйного веб-сайту НААУ, обробка i пiдтримка яких адмiнiстратором ЄРАУ не здiйснюється. Такий адвокат не має права приймати участь в дiяльностi (роботi) органів адвокатського самоврядування, у зв’язку iз вiдсутнiстю даних про нього в ЄРАУ.

Шановні колеги адвокати ! Своєчасно сплачуйте щорічні внески і не правокуйте органи адвокатського самоврядування на заходи впливу стосовно осіб , які не сплатили внески.