Рада адвокатів Рівненської області. Офіційний сайт РАДА

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ АДВОКАТІВ

Підвищення свого професійного рівня (підвищення кваліфікації) є важливим професійним обов’язком адвокатів дотримання якого має забезпечувати безперервне поглиблення, розширення й оновлення ними своїх професійних знань, вмінь та навичок, здобуття нової спеціалізації або кваліфікації у певній галузі права чи сфері діяльності на основі раніше здобутої освіти і практичного досвіду,  забезпечувати адвокатів достатньою інформацією про зміни у чинному законодавстві та практиці його застосування.

  • підвищення кваліфікації адвокатів спрямовано на: зміцнення їх правових навичок;
  • підвищення рівня усвідомлення ними правил адвокатської етики;
  • підвищення рівня усвідомлення прав людини та основоположних свобод;
  • навчання повазі до прав та інтересів клієнтів;
  • навчання захисту прав клієнтів і сприянню їхньому здійсненню;
  • навчання сприянню належному здійсненню судочинства та реалізації права на справедливий суд;
  • заохочення до участі у наданні безоплатної правової допомоги;
  • інше поглиблення, розширення й оновлення їх професійних знань, вмінь та навичок

Адвокат має отримати не менше 30 залікових балів протягом періоду оцінювання визначеного пунктом 13 Порядку підвищення кваліфікації адвокатами України . Адвокат має отримати не менше 10 залікових балів кожного року, протягом періоду оцінювання визначеного пунктом 13 Порядку. Надлишок залікових балів, отриманих протягом періоду оцінювання, може бути перенесений до наступного періоду оцінювання у кількості, що не перевищує 10 балів. Адвокат має отримати не менше ніж 6 залікових бали за навчання з питань етики та стандартів професійної діяльності протягом трирічного періоду оцінювання, визначеного пунктом 13 Порядку. У разі тривалої (понад трьох місяців) втрати працездатності або з інших поважних причин, за рішенням ради адвокатів регіону адвокат може бути звільнений від обов’язку підвищення кваліфікації протягом періоду оцінювання повністю або частково. 

Адвокат зобов’язаний самостійно вести облік залікових балів, зберігати сертифікати про участь у заходах щодо підвищення кваліфікації та сертифікати про проходження навчання за професійними програмами підвищення кваліфікації адвокатами, інші документи, що підтверджують підвищення його кваліфікації протягом періоду оцінювання та не менше року після його закінчення.

Не пізніше 31 січня кожного року адвокат зобов’язаний надати Раді адвокатів регіону картку обліку залікових балів та копії документів, що підтверджують підвищення його кваліфікації протягом минулого року.

Зазначені документи можуть бути витребувані у адвоката у разі надходження до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури скарг (окремих ухвал, подань, постанов) про порушення, вчинені адвокатом або про низький рівень якості наданої ним правової допомоги та враховуються при розгляді дисциплінарної справи.

Адвокатам, які виконали вимоги абзацу третього пункту 14 цього Порядку, радою адвокатів регіону видається Свідоцтво про підвищення кваліфікації

На засіданні Ради адвокатів України, 17 грудня 2015 року було прийнято рішення про затвердження зразка бланку Свідоцтва про підвищення кваліфікації адвокатом. Відтак, Рада адвокатів регіонів забезпечуватиме видачу Свідоцтв про підвищення кваліфікації адвокатом, згідно зразка. Свідоцтво видаватиметься адвокату після спливу 3 років,  протягом яких останній підвищував свою професійну кваліфікацію.

У 2015 році завершився трирічний звітний період оцінювання, передбачений пунктами 12-15 Порядку підвищення кваліфікації адвокатів.

Відтак, нагадуємо всім адвокатам про необхідність надати не пізніше 31 січня 2016 року до  ради адвокатів Рівненської області картку обліку залікових балів, форма якої встановлена у Додатку 7 до цього Порядку, та копії документів, що підтверджують підвищення його кваліфікації протягом 2015 року.

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ АДВОКАТІВ

Порядок підвищення кваліфікації України 386 kb завантажити
Картка обліку залікових балів 12 kb завантажити
Рішення № 67 питання підвищення адвокатів 347 kb завантажити